Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNOSTJO PLAČILA CESTNINE, IZDAJANJE ODLOČB IN PLAČILNIH NALOGOV, IZVAJANJE POSTOPKOV PREKRŠKOVNEGA ORGANA, VODENJE BLAGAJNE, POSREDOVANJE INFORMACIJ, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. LOKACIJA DELA: 2 DELAVCA V OKVIRU REGIJSKEGA CENTRA CESTNINSKEGA NADZORA KOMPOLJE (LC HRUŠICA, LC KOMPOLJE IN LC KRŠKO), 2 DELAVCA V OKVIRU REGIJSKEGA CENTRA CESTNINSKEGA NADZORA TEPANJE (LC TEPANJE, LC PESNICA IN LC DRAGOTINCI), 3 DELAVCI V OKVIRU REGIJSKEGA CENTRA CESTNINSKEGA NADZORA VIDEŽ (LC VIDEŽ IN LC NANOS) IN 7 DELAVCEV Z LOKACIJO DELA VIDEŽ, NANOS, HRUŠICA, KOMPOLJE, KRŠKO IN POSTOJNA.