Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNOSTJO PLAČILA CESTNINE, IZDAJANJE ODLOČB IN PLAČILNIH NALOGOV, IZVAJANJE POSTOPKOV PREKRŠKOVNEGA ORGANA, VODENJE BLAGAJNE, POSREDOVANJE INFORMACIJ, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. LOKACIJA DELA: 2 DELAVCA V OKVIRU REGIJSKEGA CENTRA CESTNINSKEGA NADZORA KOMPOLJE (LC KRŠKO, LC HRUŠICA IN LC KOMPOLJE), 1 DELAVEC V OKVIRU REGIJSKEGA CENTRA CESTNINSKEGA NADZORA TEPANJE (LC DRAGOTINCI, LC PESNICA IN LC TEPANJE).