ČISTILEC – DELOVNO MESTO ŠTORE

Podjetje: DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.Naslov: Avčinova ulica 19 , 1000 LJUBLJANADNEVNA IN GENERALNA ČIŠČENJA PROSTOROV IN OPREME V DOMU STAREJŠIH PO ORGANIZACIJSKIH NAVODILIH, SKRB ZA PRAVILNO UPORABO PRIPOMOČKOV IN SREDSTEV ZA ČIŠČENJE, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU OKOLICE OBJEKTOV, DRUGA DELA PO NAVODILU NEPOSREDNEGA VODJE.

By |marec 23rd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ISO IN VODENJE PROJEKTOV

Podjetje: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 , 4000 KRANJVODENJE, NADZIRANJE, PODPORA SISTEMOV KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA/ISO, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE NOTRANJIH PRESOJ, KOORDINACIJA IN SODELOVANJE PRI ZUNANJIH PRESOJAH, VODENJE PROJEKTOV / DNA, IZVAJANJE STROKOVNE POMOČI VODJEM PROJEKTNIH SKUPIN, SKRB ZA IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV PROCESOV

By |marec 23rd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA (V)

Podjetje: OSNOVNA ŠOLA LOČENaslov: ŠOLSKA ULICA 5, 3215 LOČEOPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. POMAGA GIBALNO OVIRANEMU UČENCU, DA LAHKO PRIHAJA K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SKRBI, DA SE GIBALNO OVIRANI UČENEC VARNO GIBLJE PO OBJEKTU IN MU PRI TEM POMAGA, [...]

By |marec 23rd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

PRALEC VOZIL

Podjetje: POLEM ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN TRGOVINA NA DEBELO LEOPOLD PETAK S.P.Naslov: Panonska ulica 33 , 2000 MARIBORSAMOSTOJNO DELO V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI. PRIPRAVA VOZILA Z VAPOM ZA PRANJE. DELO NA BLAGAJNI.

By |marec 23rd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments