POSLOVNI SEKRETAR VII/1

Podjetje: Center za socialno delo MariborNaslov: Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBORNAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE TER IZVAJANJE DELA V GLAVNI PISARNI IN V TAJNIŠTVU CENTRA, UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA POROČIL, VODENJE EVIDENC UPORABE IN VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL- IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (PRIPRAVA IN PISANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV [...]

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

OSEBNI ASISTENT

Podjetje: ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJENaslov: Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANAPOMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVU. ZA DVA MESECA BO OSEBA ZAPOSLENA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS (6 UR NA DAN), OD JANUARJA DALJE PA ZA POLNI DELOVNI ČAS (8 UR NA DAN).

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

ZNANSTVENI SVETNIK (H019008)

Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJONaslov: JAMOVA CESTA 2, 1000 LJUBLJANARAZISKOVALNO DELO IN VODENJE PROJEKTA J2-7316 POTRESNA ŽILAVOST IN UTRJEVANJE MONTAŽNIH INDUSTRIJSKIH STAVB Z BETONSKIMI FASADAMI, RAZISKOVALNO DELO NA PROGRAMU P2-0185 POTRESNO INŽENIRSTVO, SVETOVALNO DELO

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

SOCIALNI PEDAGOG – PEDAGOG III

Podjetje: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNANaslov: RAKITNA 96, 1352 PRESERJE-NAČRTOVANJE, PRIPRAVA VZGOJNEGA DELA S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO, IZVEDBA POSAMEZNIH VZGOJNIH AKTIVNOSTI, SVETOVALNIH POSTOPKOV, NADZORA IN NA KONCU OVREDNOTENJE, -PREPOZNAVANJE POSEBNOSTI IN OVIR V RAZVOJU POSAMEZNIKA ALI SKUPINE TER NA PODLAGI TEH SPOZNANJ NAČRTOVANJE VZGOJNIH VSEBIN, POSTOPKOV, METOD IN OBLIK DELA, KI NAJBOLJE PRIPOMOREJO DO VZGOJNIH, KOMPENZACIJSKIH, [...]

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

OPERATER CNC OBDELOVALNEGA STROJA

Podjetje: MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., Vžigalni sistemi in komponenteNaslov: Industrijska cona 3 , 5230 BOVECDELO POTEKA DVOIZMENSKO. DELOVNE NALOGE ZAJEMAJO UPRAVLJANJE ENOSTAVNIH IN RAČUNALNIŠKO PODPRTIH IN VODENIH CNC OBDELOVALNIH STROJEV TER DRUGA DELA V OKVIRU ORODJARNE, PO NAVODILIH NADREJENEGA.

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

VARILEC TIG

Podjetje: NANOMONT - montaže, gradnje, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.Naslov: Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOROPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH VARILSKIH DEL PO POSTOPKU TIG, DELO BO POTEKALO DOMA IN V TUJINI.

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

DIPL.MEDICINSKA SESTRA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, OPERACIJSKA

Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANANaslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANADELO V OPERACIJSKIH SOBAH – DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA, KI POKRIVAJO RAZLIČNE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST – GINEKOLOGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, PLASTIČNA KIRURGIJA, ABDOMINALNA KIRURGIJA Z JETRNO KIRURGIJO, ORTOPEDIJA, KIRURGIJA DOJKE, LAPAROSKOPSKA KIRURGIJA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA MULTIDISCIPLINARNA PODROČJA OPERATIVNE [...]

By |oktober 15th, 2018|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments