Podjetje: METALVAR proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Naslov: Cesta ob ribniku 39 A, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

POZNAVANJE CARINSKIH POSLOV IN KOMERCIALE, IZDELAVA UVOZNO-IZVOZNE DOKUMENTACIJE, VODENJE CARINSKIH EVIDENC, SPREMLJANJE CARINSKIH PREDPISOV TER TARIFNIH KNJIG O RAZVRSTITVI BLAGA, PISNO IN USTNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI V NEM IN ANG JEZIKU, OSTALA DELA V SKLADU S POTREBAMI