Podjetje: FURS; FINANČNI URAD KOPER

Naslov: Ferrarska ulica 30 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

OPRAVLJANJE NADZORA NAD VNOSOM, IZNOSOM, TRANZITOM IN PRENOSOM BLAGA V SKLADU S CARINSKIMI IN DRUGIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S CARINJENJEM BLAGA IN GIBANJEM, SKLADIŠČENJEM IN PROIZVODNJO TROŠARINSKIH IZDELKOV, OBRAČUNAVANJE OBVEZNIH DAJATEV, ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE KRŠITEV PREDPISOV, ZA IZVAJANJE KATERIH JE PRISTOJNA FINANČNA UPRAVA, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.