Podjetje: FURS; FINANČNI URAD KOPER

Naslov: Ferrarska ulica 30 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

OPRAVLJANJE NADZORA NAD VNOSOM, IZNOSOM, TRANZITOM IN PRENOSOM BLAGA V SKLADU S CARINSKIMI IN DRUGIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S CARINJENJEM BLAGA IN GIBANJEM, SKLADIŠČENJEM IN PROIZVODNJO TROŠARINSKIH IZDELKOV, OBRAČUNAVANJE OBVEZNIH DAJATEV, ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE KRŠITEV PREDPISOV, ZA IZVAJANJE KATERIH JE PRISTOJNA FINANČNA UPRAVA, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA PRED IZDAJO ODLOČBE O PREKRŠKU IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.