Podjetje: SIJ SUZ d.o.o., Proizvodnja in storitve, IP

Naslov: Cesta Borisa Kidriča 44 , 4270 JESENICE

PREGLED STROJA, DELOVNIH NAPRAV SREDSTEV ZA DELO IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV,
NASTAVITEV PARAMETROV BRUŠENJA, BRUŠENJE PALIC PO PREDPISANIH TEHNOL. POSTOPKIH IN DANIH NAVODILIH ZA PRAVILNO DELO,
NADZOR IN KONTROLA DIMENZIJE IN KVALITETE BRUŠENJA,
VEZANJE, ETIKETIRANJE IN SKLADIŠČENJE BRUŠENIH PALIC,
ČIŠČENJE IN MAZANJE STROJA, ČIŠČENJE DELOVNEGA MESTA,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SISTEMA KAKOVOSTI ISO 9001- 2008,
IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENIH, ZA KATERA JE USTREZNO USPOSOBLJEN IN POUČEN.