Podjetje: DEOS, d.o.o.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO

Naslov: DEVINSKA ULICA 1 , 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V SOBE, EVIDENTIRANJE ZAUŽITE KOLIČINE NAPITKOV NA STANOVALČEV SOBNI LIST, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE), NATANČNO POROČANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), POMOČ PRI KOPANJU (PO POTREBI) SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE