Podjetje: DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO

Naslov: DEVINSKA ULICA 1 , 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V SOBE, EVIDENTIRANJE ZAUŽITE KOLIČINE NAPITKOV NA STANOVALČEV SOBNI LIST, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE), NATANČNO POROČANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), POMOČ PRI KOPANJU (PO POTREBI), SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO)