Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE, PRELAGANJE, PRENAŠANJE IN PREVOZ NEGOVALNO NEZAHTEVNIH BOLNIKOV PRI NEZAHTEVNI MEDODDELČNI OBRAVNAVI;
ČIŠČENJE IN PRIPRAVA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA DELO PO DELOVNIH NAVODILIH IN STANDARDIH; ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA DELOVNIH POVRŠIN PO DELOVNIH NAVODILIH IN STANDARDIH;
PRIPRAVA ČISTIL IN RAZKUŽIL IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA DELO PO DELOVNIH NAVODILIH IN STANDARDIH;
OSKRBA ORGANIZACIJSKIH ENOT; DRUGA DELA PO NAROČILU GLAVNE OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE OP. BLOKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.