Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, POMOČ PRI OBRAČANJU IN VZDIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA PACIENTA, SPREMLJANJE PACIENTOV, KI SE LE S TEŽAVO PREMIKAJO, V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLIČNE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOČKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN ODNAŠANJE Z BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV.