Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE, PRELAGANJE, PRENAŠANJE IN PREVOZ NEGOVALNO NEZAHTEVNIH BOLNIKOV PRI
NEZAHTEVNI MEDODDELČNI OBRAVNAVI;
ČIŠČENJE IN PRIPRAVA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA DELO PO DELOVNIH NAVODILIH IN STANDARDIH;
ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA DELOVNIH POVRŠIN PO DELOVNIH NAVODILIH IN STANDARDIH;
PRIPRAVA ČISTIL IN RAZKUŽIL IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA DELO PO DELOVNIH NAVODILIH IN
STANDARDIH;
OSKRBA ORGANIZACIJSKIH ENOT;
DRUGA DELA PO NAROČILU GLAVNE MEDICINSKE SESTRE ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.