Podjetje: DOM NINE POKORN GRMOVJE

Naslov: Pernovo 4 A, 3310 ŽALEC

POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA MAT.IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STAN. IN POROČANJE, POMOČ UMIRAJOČEMU IN OBRAVNAVA UMRLEGA, DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE