Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV RAZVRŠČENIH V ENO OD KATEGORIJ OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE (I,II,III ALI IV), SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAČENJE, SLAČENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POČITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI,
UREJANJE IN ČIŠČENJE POSTELJNE ENOTE– POSTILJANJE IN PRESTILJANJE POMIČNIM, DELNO POMIČNIM IN NEPOMIČNIM STANOVALCEM, UREJANJE IN ČIŠČENJE OBPOSTELJNE ENOTE TER HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POHIŠTVENIH ELEMENTOV Z OSEBNIMI PREDMETI STANOVALCA, TRANSPORT, PREVZEMANJE IN SORTIRANJE PERILA, HIGIENA IN VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, OPAZOVANJE STANOVALČEVEGA STANJA IN POČUTJA TER POROČANJE ZDRAVSTVENIM DELAVCEM, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH STORITEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE.