Podjetje: DOM UPOKOJENCEV IZOLA – CASA DEL PENSIONATO ISOLA

Naslov: KOSOVELOVA ULICA 22, 6310 IZOLA – ISOLA

IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROČANJE SPREMEMB SERVIRANJE HRANE NA ODDELKU, HRANJENJE IN PRIPRAVA NAPITKOV ZA STANOVALCE PRIPRAVA IN IZVAJANJE PRELAGANJA (TRANSFER), OBRAČANJE, PRENAŠANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV POMOČ PRI OSKRBI UMRLEGA IZVAJANJE UKREPOV PREPREČEVANJA PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z NAVODILI NADREJENIH HIGIENSKO VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA POMOČ PRI MIKCIJI IN DEFEKACIJI VKLJUČEVANJE V NEGOVALNI TIM EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH NEGOVALNIH INTERVENCIJ OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NEPOSREDNO NADREJENEGA ITD..