Podjetje: CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O.

Naslov: Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ

OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE
IZVAJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE OSKRBE
OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA