Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE STANOVALCEV,
OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA IN POROČANJE,
POMOČ PRI VZDRŽEVANJU UREJENOSTI IN HIGIENE PROSTOROV BIVANJA, DELAVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV ZA DELO,
PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER,
TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA,
VODENJE EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH,
NEGA UMIRAJOČEGA, OSKRBA IN POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH