Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV; NEGA IN POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, KI OBSEGA: DIHANJE, OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE, POČITEK IN SPANJE, POMOČ PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DVIGOVANJE NA INVALIDSKI VOZIČEK, NAMEŠČANJE V USTREZNO LEGO, POMOČ PRI GIBANJU,PREMIKANJU V PROSTORU, ORIENTACIJI (TRANSPORT), ODVAJANJU IN IZLOČANJU, OPAZOVANJE UPORABNIKOVEGA POČUTJA IN POROČANJE ODGOVORNI OSEBI; TRANSPORT, PORCIONIRANJE IN SERVIRANJE HRANE; UREJANJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE TER UREJANJE IN ČIŠČENJE NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKA; VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO; ČIŠČENJE PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV ZA HRANJENJE NA ODDELKU; TRANSPORT MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO; OSKRBA UMRLEGA; MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM DELAVCEM, PRAKTIKANTOM; VODENJE EVIDENC OPRAVLJENEGA DELA; DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.