Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ TER PREPOZNAVANJE POTREB STAREJŠIH ZDRAVIH LJUDI IN VAROVANCEV V SOCIALNIH ZAVODIH IN NA DOMU, PREPOZNAVANJE POTREB LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (INVALIDNI, OSEBE Z DEMENCO, DUŠEVNO BOLNI), PREPOZNAVANJE SPREMEMB PRI OSKRBOVANCU TER O TEM ODGOVORNO OBVEŠČAJO ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE, NUDENJE POMOČI STANOVALCEM IN OSKRBOVANCEM, TER POMOČ PRI GIBANJU ONEMOGLIH IN INVALIDNIH OSKRBOVANCEV, UREJANJE LEŽIŠČA, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OSKRBOVANČEVO OKOLJE, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMOČ PRI HRANJENJU IN PITJU, POMOČ PRI IZLOČANJU, ODVAJANJU, POMOČ PRI OSKRBI UMIRAJOČEGA IN UMRLEGA, PRVO POMOČ, OSKRBO S PERILOM IN OBLEKO, POMOČ PRI UPORABI IN VZDRŽEVANJU ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.