Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

OSKRBO IN SICER III ALI IV KATEGORIJO OSKRBE IN NEGE. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAČENJE, SLAČENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POČITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA; VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI;
UREJANJE IN ČIŠČENJE POSTELJNE ENOTE– POSTILJANJE IN PRESTILJANJE POMIČNIM, DELNO POMIČNIM IN NEPOMIČNIM STANOVALCEM; UREJANJE IN ČIŠČENJE OBPOSTELJNE ENOTE TER HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POHIŠTVENIH ELEMENTOV Z OSEBNIMI PREDMETI STANOVALCA; TRANSPORT, PREVZEMANJE IN SORTIRANJE PERILA; HIGIENA IN VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV; OPAZOVANJE STANOVALČEVEGA STANJA IN POČUTJA TER POROČANJE ZDRAVSTVENIM DELAVCEM; EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH STORITEV; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE.