Podjetje: DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

Naslov: KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE

SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, (UMIVANJE, PREOBLAČENJE STANOVALCA IN POSTELJE, MENJAVA INKONTINENTNIH PRIPOMOČKOV, KOPANJE), POMOČ ZDRAVSTVENEMU TEHNIKU PRI IZVAJANJU POSEGOV, PREVENTIVI PRELEŽANIN IN NAMEŠČANJE STANOVALCEV V FIZIOLOŠKI POLOŽAJ, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE O TEM, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, RAZDELJEVANJE HRANE, PRIPRAVA STANOVALCEV NA DNEVNE OBROKE IN HRANJENJE, RAZDELJEVANJE ČAJEV IN NAPITKOV TER ZADOSTNA HIDRACIJA STANOVALCEV, PO POTREBI BELEŽENJE VNOSA ZAUŽITE HRANE IN TEKOČINE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO NEGO, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, SKRB ZA OSEBNO PERILO, OPAZOVANJE STANJA IN POROČANJE, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH NEGOVALNIH IN OSKRBOVALNIH INTERVENCIJ, POMOČ PRI OSKRBI UMRLEGA, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA.