Podjetje: Socialno varstveni zavod Hrastovec

Naslov: Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,
OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POROČANJE,
SPODBUJANJE IN POMOČ STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI,
VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE FUNKCIONALNIH IN BIVALNIH PROSTOROV,
PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE PREDMETOV IN PROSTOROV,
RAZDELJEVANJE HRANE, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV,
MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCI,
SKRB ZA OŽJO OKOLICO STANOVALCEV IN ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OKOLJA STANOVALCEM,
IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA,
SKRB ZA OSEBNE STVARI IN PERILO TER OBLEKO STANOVALCEV NA ENOTI,
SPODBUJANJE STANOVALCEV IN POMOČ PRI PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA,
SPREMSTVO STANOVALCEV.