Podjetje: ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO

Naslov: Videm 33 A, 1312 VIDEM – DOBREPOLJE

SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠČANJE DELNO POMIČNIH IN NEPOMIČNIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOŽAJ, NA VOZIČEK , POROČANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA