Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER – CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA

Naslov: Muzejski trg 7 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

POMOČ UPORABNIKOM PRI OSEBNI HIGIENI, HRANJENJU IN DRUGIH VSAKDANJIH OPRAVILIH, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE VARSTVA, SKRB ZA ZDRAVJE UPORABNIKOV, UREJENOST IN HIGIENA V PROSTORIH ENOTE.