Podjetje: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Naslov: Kersnikova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI,
POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV UPORABNIKOM;
UVAJANJE IN INFORMACIJSKO USPOSABLJANJE UPORABNIKOV,
SVETOVALNA DEJAVNOST ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI,
IZBOR, NAROČANJE, IN IZLOČANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV;
SVETOVANJE IN PREDLOGI SLUŽBI ZA NABAVO GRADIVA,
BIBLIOGRAFSKA FORMALNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV,
SPREMLJANJE IN UPORABA NOVOSTI STROKOVNEGA PODROČJA,
IZDELAVA NAČRTOV, POROČIL, STATISTIČNIH PODATKOV, ANALIZ IN RAZVOJNIH DOKUMENTOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI PRIREDITVENIH IN DRUGIH DEJAVNOSTIH ZA UPORABNIKE,
NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE BIBLIOPEDAGOŠKEGA DELA OZ. DEJAVNOSTI ZA ODRASLE, OTROKE IN MLADINO, NAMENJENIH SPODBUJANJU BRALNE KULTURE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE KULTURNIH PRIREDITEV POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO KNJIŽNICE ZA ODRASLE, OTROKE IN MLADINO,
VODENJE BIBLIOPEDAGOŠKIH UR O DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE,
IZDELAVA POROČIL IN PLANOV, SODELOVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU, PODPORA ZAPOSLENIM IN UPORABNIKOM NA PODROČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,
MENTORSKO DELO,
EVIDENCA OBISKA IN IZPOSOJE,
BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH KNJIŽNICE,
SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH,
SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI