Podjetje: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Naslov: Kersnikova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI, POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV UPORABNIKOM;
SVETOVANJE IN PREDLOGI SLUŽBI ZA DELO Z UPORABNIKI IN POSEBNE ZBIRKE,
SVETOVALNA DEJAVNOST ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMLJANJE IN UPORABA NOVOSTI STROKOVNEGA PODROČJA, IZDELAVA NAČRTOV, POROČIL, STATISTIČNIH PODATKOV, ANALIZ IN RAZVOJNIH DOKUMENTOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI PRIREDITVENIH IN DRUGIH DEJAVNOSTIH ZA UPORABNIKE,
NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE BIBLIOPEDAGOŠKEGA DELA OZ. DEJAVNOSTI ZA ODRASLE, OTROKE IN MLADINO, NAMENJENIH SPODBUJANJU BRALNE KULTURE, VODENJE BIBLIOPEDAGOŠKIH UR O DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE, NAČRTOVANJE IN VODENJE RELACIJ POTUJOČE KNJIŽNICE
, IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA URNIKA OBISKOV POTUJOČE KNJIŽNICE NA TERENU, IZDELAVA POROČIL IN PLANOV, SODELOVANJE Z DRUGIMI POTUJOČIMI KNJIŽNICAMI IN STROKOVNIMI ORGANIZACIJAMI DOMA IN V TUJINI
, SODELOVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KADROVSKIH NAČRTOV,
PODPORA ZAPOSLENIM IN UPORABNIKOM NA PODROČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,
OBLIKOVANJE IN UREJANJE ZBIRKE POTUJOČE KNJIŽNICE,
MENTORSKO DELO,
EVIDENCA OBISKA IN IZPOSOJE,
BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH KNJIŽNICE,
SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH,
SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI,
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO