Podjetje: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Naslov: TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

IZBOR IN PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU NABAVNE POLITIKE KNJIŽNICE OZIROMA POSEBNIH ZBIRK KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, BIBLIOGRAFSKA OPISNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, POSREDOVANJE ZAHTEVNEJŠIH INFORMACIJ UPORABNIKOM O GRADIVU IN IZ GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV, SVETOVANJE UPORABNIKOM PRI ISKANJU IN UPORABI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZACIJI IN RAZVOJU NOVIH INFORMACIJSKIH STORITEV KNJIŽNICE, OBLIKOVANJE LASTNIH INFORMACIJSKIH VIROV, VREDNOTENJE INFORMACIJSKIH VIROV, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN RAZVOJU NOVIH INFORMACIJSKIH VIROV IN PROIZVODOV KNJIŽNICE, IZBOR IN PRIPRAVO GRADIVA ZA DIGITALIZACIJO IN SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU DIGITALNIH ZBIRK, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN VZDRŽEVANJU DIGITALNE KNJIŽNICE, SODELOVANJE PRI SVETOVALNI, RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI S SVOJEGA PODROČJA DELA, OBLIKOVANJE OZIROMA IZDELAVA STROKOVNIH MNENJ S SVOJEGA PODROČJA DELA, PRIPRAVA TEMATSKIH RAZSTAV OZIROMA SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVENIH IN PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTIH, OBJAVLJANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL TER PROMOCIJSKIH BESEDIL S SVOJEGA PODROČJA DELA, PRIPRAVA BESEDIL ZA SPLETNO STRAN KNJIŽNICE S SVOJEGA PODROČJA DELA, PRIDOBIVANJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV NA RAZPISIH, STROKOVNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI ORGANIZACIJAMI, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH.