Podjetje: OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA

Naslov: TRG BROLO 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM O GRADIVU IN IZ GRADIVA, SVETOVANJE UPORABNIKOV PRI UPORABI ELEKTRONSKIH VIROV IN ISKANJU GRADIVA TER IZPOSOJI, PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZLIČNIH OBLIK DELA Z UPORABNIKI, NABAVA IN SODELOVANJE PRI NABAVI TER DOPOLNJEVANJU IN IZLOČANJU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, RAZPOREJANJE IN UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER FOTOKOPIRANJE, VSEBINSKA IN FORMALNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZDELAVA PLANOV, POROČIL, STATISTIK, PREGLEDNIC IN IZPISOV, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH KNJIŽNICE, SODELOVANJE S SPLOŠNIMI IN DRUGIMI KNJIŽNICAMI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU PRIREDITVAH KNJIŽNICE, DRUGE NALOGE IN OPRAVILA PO NALOGU OZ. PISNI ALI USTNI ODREDBI NADREJENEGA.