Podjetje: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Naslov: Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ

OPIS DEL IN NALOG: SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZACIJI IN POROČANJU IN RAZVOJU KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN ZALOŽBE FAKULTETE/ UNIVERZE, PRIPRAVLJA STATISTIČNE ANALIZE IN SODELUJE PRI PRIPRAVI POROČIL, SPREMLJANJA ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA KNJIŽNIČNE IN ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI, UREJA EVIDENCE O DELOVANJU KNJIŽNICE IN ZALOŽBE (ARHIV DOKUMENTACIJE KNJIŽNICE IN ZALOŽBE),
IZVAJA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNA ZA IZDAJO TISKANIH IN E-GRADIV, ORGANIZIRA IN IZVAJA PRIDOBIVANJE, POSREDOVANJE IN VAROVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, OPRAVLJA POIZVEDBE PO LITERATURI IN SORODNIH INFORMACIJSKIH STORITVAH ZA POTREBE UPORABNIKOV TER IZVAJA INTERNO IN MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO, KATALOGIZIRA IN INVENTARIZIRA KNJIŽNIČNO GRADIVO, UREJA BIBLIOGRAFIJE PEDAGOŠKEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA OSEBJA, DELA Z UPORABNIKI (IZPOSOJA, VODENJE EVIDENCE O UPORABNIKIH, SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE ITD.), SKRBI ZA PROMOCIJO ZALOŽBE IN SE UDELEŽUJE KNJIŽNIH SEJMOV, OPRAVLJA TEHNIČNE PREGLEDE ZAKLJUČNIH NALOG ŠTUDENTOV, UREJA SPLETNO STRAN, VODI BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE TER IZDAJA RAČUNE, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV IN JAVNIH RAZPISOV,
OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU TAJNIKA, DEKANA IN UPRAVNEGA ODBORA.