Podjetje: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Naslov: TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

BIBLIOGRAFSKA OPISNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, HARMONIZACIJA BAZ PODATKOV