Podjetje: AVTOPLUS trgovina in servisi d.o.o. Koper

Naslov: ISTRSKA CESTA 55, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SAMOSTOJNO OPRAVLJA ZAHTEVNA VZDRŽEVALNA IN SERVISNA POPRAVILA NA VOZILIH, UGOTAVLJA VZROKE NAPAK IN JIH ODPRAVLJA, DELA NA TESTERJIH ZA MOTORJE, NAPRAVAH ZA TESTIRANJE PODVOZIJ IN ZAVOR TER DRUGIH NAPRAVAH VEZANIH NA SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE VOZIL, NAROČA MATERIAL IN REZERVNE DELE V SKLADIŠČU IN JIH PREVZEMA, PRAVILNO IN RACIONALNO PORABLJA MATERIAL IN REZERVNE DELE, UREJA, POSPRAVLJA IN ČISTI DELOVNI PROSTOR, ČISTI IN VARUJE SVOJE ORODJE, VODI EVIDENCO O OPRAVLJENEM DELU, IZVAJA PREDPISE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI, OPRAVLJA DELA S SVOJEGA PODROČJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.