Podjetje: ISTRABENZ TURIZEM D.D., TURIZEM IN STORITVE

Naslov: Obala 33 , 6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

PRIPRAVLJA IN POSTAVLJA AVDIO – VIDEO TEHNIKO IN OSTALO KONFERENČNO OPREMO V SKLADU Z DELOVNIMI NALOGI IN NAROČILI ORGANIZATORJEV, POSTAVLJENO TEHNIKO PREDAJA V UPORABO ORGANIZATORJEM KONGRESOV IN PO ZAKLJUČENEM DELU KONTROLIRA STANJE OPREME TER SKRBI ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE OPREME, OPRAVLJA MANJŠA IN NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA TEHNIČNI OPREMI, ZA VZDRŽEVALNA DELA, KI JIH NE MORE IZVESTI, PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA POSEGE POOBLAŠČENIH SERVISERJEV, SPREMLJA IN VODI STALEN NADZOR NAD OGREVALNO/KLIMATSKIMI NAPRAVAMI IN TEMPERATURO V PROSTORIH, IZVAJA MANJŠA POMOŽNA IN VZDRŽEVALNA DELA NA POHIŠTVU, OPREMI, NAPRAVAH, OBJEKTIH.