About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 159697 blog entries.

NATAKAR

Podjetje: Elephant Group, družba za investiranje, d.o.o.Naslov: Dalmatinova ulica 15 , 1000 LJUBLJANASPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA IN DESERVIRANJE OBRAČUNAVANJE, IZDAJANJE RAČUNOV IN SPREJEMANJE PLAČIL, NADZIRANJE IZDANIH NAROČIL PO KVALITETI, PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN IN PRIPOMOČKOV V VSEH GOSTINSKIH ENOTAH PODJETJA, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA (INVENTAR, ČISTOČO IN UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA PO [...]

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ M/Ž

Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECENaslov: Pišece 34 , 8255 PIŠECENEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO NA PODLAGI IZDANE ODLOČBE UČENCA SODELUJE PRI PRIPRAVI IP ZA UČENCA PREPOZNAVA IN RAZVIJA MOČNA UČENČEVA PODROČJA IZBIRA POSEBNE METODE DELA IN POMOČI PRI OBLIKOVANJU ŠOLSKE SNOVIRAZVIJA UČENČEV OBČUTEK SPREJETOSTI, VARNOSTIPOUČUJE S POSEBNIMI METODAMI IN TEHNIKAMI, PRIMERNIMI UČENČEVIM SPOSOBNOSTIM UČENCEM [...]

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

VODJA SLUŽBE KAKOVOSTI

Podjetje: UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.Naslov: Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČENAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA PODROČJU KAKOVOSTI V PROGRAMU ROČNO ORODJE, RAZVIJANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZIRANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PLANIRANJE IN SODELOVANJE PRI PRESOJAH TER UKREPANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, SPREMLAJNJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, [...]

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

DELOVNI TERAPEVT, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO – PRIPRAVNIK

Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIKNaslov: CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK: DELOVNO TERAPEVTSKA INTERVENCIJA (OBRAVNAVA) OSEB S PSIH. MOTNJO (INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA), OCENJEVANJE, VZDRŽEVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN OMOGOČANJE UDELEŽBE UPORABNIKA (KLIENTA) V SMISELNIH IN NAMENSKIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU OKUPACIJE, SAMOSTOJNO STROKOVNO IZVAJA AKTIVNOSTI NA PODROČJU OKUPACIJE V ZATO NAMENSKO DOLOČENIH PROSTORIH, ORGANIZIRA IN USMERJA ŠPORTNE AKTIVNOSTI PRI [...]

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

UČITELJ V OPB

Podjetje: OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTENaslov: GLAVARJEVA CESTA 37 , 1218 KOMENDAPOUČEVANJE V OPB, IZDELAVA PRIPRAV IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA-POUČEVANJE TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA.

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU

Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKANaslov: ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANAIZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJANJA ZNANJA UČENCEV Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI IN METODAMI DELA, UVAJANJE ZANIMIVIH ZAPOSLITEV ZA UČENCE IN UVAJANJE RAZLIČNIH DIDAKTIČNIH GRADIV, [...]

By |avgust 22nd, 2019|Categories: brezplačni oglasi|0 Comments