Podjetje: UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO

Naslov: Na Loko 2 , 8000 NOVO MESTO

SODELOVANJE V PEDAGOŠKEM PROCESU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA