Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

Naslov: Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI DRUGIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO.