Podjetje: STROJNA TOVARNA STROJEV, KMETIJSTVO, POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEMI IN SVETOVANJE D.O.O. MARIBOR

Naslov: LINHARTOVA ULICA 11 , 2000 MARIBOR

ORGANIZACIJA, VODENJE IN IZVAJANJE DEL IN NALOG NA SVOJEM PODROČJU, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN SKRB, DA SO DOKUMENTI V SKLADU Z LE-TO, STROKOVNA PODPORA VODSTVU DRUŽBE V SMISLU PRAVNEGA SVETOVANJA IN IZDELAVE STROKOVNIH PRAVNIH MNENJ, SODELOVANJE PRI POGAJANJIH, PRIPRAVA, PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA VSEH VRST POGODB, SKRB ZA FINANČNE INŠTRUMENTE NAMENJENE ZAVAROVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI, ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV IN DOKUMENTACIJE ZA POSTOPKE PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI, ORGANIZACIJA IN NADZOR ZAKONITOSTI POSLOVANJA DELODAJALCA V SKLADU Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI PREDPISI DRUŽBE, POKRIVANJE PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA, IZVAJANJE NALOG ŠČITENJA IN UVELJAVLJANJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE NAROČNIKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN SKRB ZA IZVEDBO POSTOPKOV V ZVEZI S PODROČJEM KADROVSKIH ZADEV, VODENJE ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV IN SKRB ZA ZAPOSLITVENO DOKUMENTACIJO V SKLADU Z DELOVNO ZAKONODAJO, OPRAVLJANJE VSEH DEL V KADROVSKI SLUŽBI IN IZVAJANJE RAZNIH KADROVSKIH MESEČNIH POROČIL, ISKANJE IN SELEKCIJA KANDIDATOV V SKLADU S POTREBAMI TER IZVAJANJE ZAPOSLITVENIH RAZGOVOROV, REDNO KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI IN DRUGIMI SODELAVCI VEZANO NA DELOVNA IN DRUGA RAZMERJA, PRIPRAVA KADROVSKO RAZVOJNIH IN DRUGIH ANALIZ IN PLANA S KADROVSKEGA PODROČJA, IZVAJANJE RAZNOVRSTNIH DEL S PODROČJA SPREMLJAVE DELOVNEGA ČASA, OBRAČUNA PLAČ, VODENJA KADROVSKIH EVIDENC IN POROČANJA.