Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Naslov: Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI
PREDMETU,SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEMU DELU,
NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,DELO NA PODROČJU STROKE,
SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE,
SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH,
STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA