Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Naslov: Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA PRI RAZISKAVAH NA PROGRAMSKI SKUPINI Z NASLOVOM ORGANSKA KEMIJA: SINTEZA, STRUKTURA IN APLIKACIJA, PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATA O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,
PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU VODJE PROGRAMSKE SKUPINE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.