Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Naslov: Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

RAZVOJ NIZKOCENOVNIH MONITORING KONCEPTOV IN ELEKTRONSKIH KARAKTERIZACIJSKIH SISTEMOV V FOTOVOLTAIKI,ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, PRIPRAVANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZIKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA,IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA