Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO, OBDELAVA PODATKOV IN NJIHOVA ANALIZA, MENTORSKO DELO PRI IZDELAVI IN PREDSTAVITVI DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH NALOG, SLEDENJE IN ANALIZA STROKOVNE IN ZNANSTVENE LITERATURE TER NOVOSTI Z RAZLIČNIH PODROČIJ DELA ODDELKA, UVAJANJE NOVIH PREISKAV, POSTOPKOV IN POSODABLJANJE OBSTOJEČIH POSTOPKOV, PLANIRANJE IN IZVEDBA NABAVE OPREME IN MATERIALA, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH POROČIL ZA POTREBE ODDELKA, PLANIRANJE RAZVOJA RAZISKOVALNEGA DELA IN PRIJAVE NA RAZPISE ZA PROJEKTE V OKVIRU RS IN EVROPSKE SKUPNOSTI, SODELOVANJE NA RAZLIČNIH STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH SESTANKIH V OKVIRU RAZLIČNIH ZNANSTVENIH PROJEKTIH, PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH ČLANKOV.