Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Naslov: Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJAL ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH NA PROGRAMSKI SKUPINI Z NASLOVOM ORGANSKA KEMIJA: SINTEZA, STRUKTURA IN APLIKACIJA IN DELO NA PODROČJU MOLEKULSKIH SOND ZA ODKRIVANJE NEVRODEGENERATIVNIH BOLEZNI
, PRIPRAVLJAL PISNA POROČILA IN ELABORATE O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,
PRIPRAVLJAL PREDLOGE ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE
LABORATORIJSKEGA IN DRUGEGA POTROŠNEGA MATERIALA,
IZVAJAL OPRAVILA S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU VODJE PROGRAMSKE SKUPINE IN DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA