Podjetje: INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA

Naslov: JAMOVA CESTA 39, 1000 LJUBLJANA

DOKUMENTIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: OBJAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH DEL, PREDSTAVITEV NA MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJIH, SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO, USPOSABLJANJE V TUJINI. DELO VKLJUČUJE MOLEKULSKO KLONIRANJE, PRODUKCIJO PROTEINOV V VELIKEM MERILU, NJIHOVO ČIŠČENJE IN KRISTALIZACIJO, ENCIMSKE TESTE..