Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Naslov: JAMOVA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

RAZISKOVALNO DELO NA PROGRAMU IN NA PROJEKTIH V OKVIRU KATEDRE ZA KONSTRUKCIJE IN POTRESNO INŽENIRSTVO,STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG;PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ