Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Naslov: JAMOVA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

RAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTU ARRS J2-8159