Podjetje: INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA

Naslov: JAMOVA CESTA 39, 1000 LJUBLJANA

DOKUMENTIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: OBJAVLJANJE ZNANSTVENO- RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNORAZVOJNIH DEL, PREDSTAVITEV NA MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJEH, SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO,
USPOSABLJANJE V TUJINI.