Podjetje: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Naslov: DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU,
IZKAZANA SPOSOBNOST ZA SAMOSTOJNO VODENJE MANJŠIH PROJEKTOV,
VODENJE STROKOVNIH NALOG IN IZDELAVA STROKOVNIH MNENJ NA PODROČJU DELOVANJA,
DELO NA TEHNIČNI REGULATIVI,
VZDRŽEVANJE STIKOV Z UPORABNIKI NA OŽJEM PODROČJU