Podjetje: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Naslov: DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, IZKAZANA SPOSOBNOST ZA SAMOSTOJNO VODENJE MANJŠIH PROJEKTOV, VODENJE STROKOVNIH NALOG IN IZDELAVA STROK. MNENJ NA PODROČJU DELOVANJA, DELO NA TEHNIČNI REGULATIVI, VZDRŽEVANJE STIKOV Z UPORABNIKI NA OŽJEM PODROČJU, DELO NA PODROČJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI GRADBENIH PROIZVODOV.