Podjetje: Geološki zavod Slovenije

Naslov: Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZVAJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA PODROČJU DELOVANJA, VODENJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELOVANJA, VZDRŽEVANJE STIKOV Z UPORABNIKI N PODROČJU DELOVANJA, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU, OBJAVLJANJE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, PRIPRAVLJANJE PONUDB ZA PROJEKTE, SODELOVANJE PRI TRŽENJU IN ZAGOTAVLJANJE NJIHOVE KVALITETNE IZVEDBE, SODELOVANJE PRI RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH PROJEKTIH ZA POTREBE EU, STALNO IZOBRAŽEVANJE IN SLEDENJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIM DOSEŽKOM V SVETU, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA.