Podjetje: STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica

Naslov: SAVSKA CESTA 13 , 8290 SEVNICA

SODELOVANJE V OPERATIVNIH TIMIH, KI SKRBIJO ZA IZVEDBO:
-PRIPRAVA VSEH ELEMENTOV ZA IZDELAVO PRODAJNIH PONUDB (OBVLADOVANJE IN UREJANJE KALKULACIJSKE BAZE),
-PRIDOBIVANJE PONUDB PODIZVAJALCEV IN DOBAVITELJEV ZA PREDMETNI PROJEKT,
-SODELOVANJE IN ZASTOPANJE INTERESOV DRUŽBE NA KOORDINACIJSKIH SESTANKIH NA GRADBIŠČIH,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TERMINSKIH PLANOV IZVAJANJA DEL TER KONTROLA IZVEDBE DEL SKLADNO S TERMINSKIMI PLANI TER PREDLOG KOREKTIVNIH UKREPOV,
-PROJEKTNO VODENJE IN KONTROLA KVALITETE NA OBJEKTU,
-KOMUNIKACIJA Z GRADBIŠČEM, PROIZVODNJO TER VODJO PROJEKTA,
-ORGANIZACIJA LOGISTIKE ZA PROJEKT,
-PRIPRAVA REDNIH POROČIL O POTEKU MONTAŽE TER PREDLOG KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKLONOV,
-PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN IN PRIMOPREDAJO PROJEKTOV,
-SKRB ZA IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČIH ZA EKIPE, ZA KATERE JE ZADOLŽEN,
-VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V DELOVNEM OKOLJU,
-DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.