Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslov: JAMNIKARJEVA ULICA 101 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,
SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,
SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU,
NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,
SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE,